Gia hạn và cam kết khóa học

1.Chính sách gia hạn khóa học tại website riki.edu.vn/online

B1: Thông báo và tin nhắn gửi inbox qua facebook : Tieng Nhat Riki hoặc fanpage Riki nihongo

B2: Học viên sẽ lựa chọn các gói gia hạn bên dưới hoặc có thể gửi yêu cầu gia hạn cho nhân viên chăm sóc của Riki

B3: Sau khi thanh toán gói gia hạn đã lựa chọn Riki sẽ kích hoạt gói gia hạn đó cho học viên.

Điều kiện bắt buộc để gia hạn khóa học: - Các gói gia hạn phải là các khóa học mà đã được mua trước đó. - Thông báo gia hạn cho Riki trước ít nhất 1 ngày, trước khi khóa học hết hạn. - Thanh toán học phí gia hạn

Các gói gia hạn hiện tại:

Gia hạn:

Các khóa Lẻ - 100k/1 tháng (500yen)

Các khoá combo - 200k/1 tháng (1000yen)

Bảo lưu:

Phí bảo lưu 200k trong thời gian 6 tháng

2.Chính sách cam kết khoá học

Riki có chính sách cam kết với học viên sau khi hoàn thành khoá học mà không đỗ kỳ thi JLPT sẽ được gia hạn thêm thời gian học là 7 tháng cho mỗi cấp độ.

Điều kiện để gia hạn 7 tháng với cam kết không đỗ được học lại là:

1. Áp dụng với các bạn đăng kí tham gia khoá học combo.

2. Tỉ lệ học và làm bài tập khoá học N3-N2-N1: Junbi > 50%, Taisaku >70%. Đối với khoá học N5 N4: >70%

Lưu ý:

-Số liệu % thống kê được hiển thị trong trang thông tin cá nhân của học viên. Học viên có thể tự theo dõi.

-Quyết định cuối cùng thuộc về Admin.

Last updated