Hướng dẫn đăng nhập, học trên website

Bước 1: Truy cập trang: https://riki.edu.vn/online/

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

+ Nếu bạn chưa có tài khoản học online, có thể đăng ký học TẠI ĐÂY.

+ Bạn có thể trải nghiệm học thử các khóa học qua các video miễn phí, tuy nhiên, để xem được toàn bộ khóa học, bạn cần có tài khoản.

Bước 3: Vào phần Khóa Học Của Tôi để học.

Bạn cũng có thể truy cập vào phần Kiểm Tra Năng Lực để kiểm tra trình độ hiện tại của mình. Hoặc vào phần Flashcard, Thư Viện Miễn Phí để học thêm về từ vựng và ngữ pháp..

Last updated